Om tilveiebringelse av en jernbaneforbindelse Tinnoset—Skien (Menstad) — Porsgrund,

Tema: Jernbanevesen. (Storting 1913)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Indstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om tilveiebringelse av en jernbaneforbindelse Tinnoset—Skien (Menstad) — Porsgrund,   st. prp. nr. 144,   innst. S. XIV tillegg 6,   beh. S.tid. 2732—89. [Bev. av 4 mill. kr. under ekstraord. budgett I — protest fra Kragerø bystyre,   S.tid. 2257.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: