Forslag (nr. 1, I) i

Tema: Grunnloven. (Storting 1925)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Propositioner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Forslag (nr. 1, I) i   st. prp. nr. 123 for 1923 om forandr. av grls. § 2 (ang. forbudet mot jesuiters adgang til riket),   innst. S. nr. 25,   S.tid. 2774—95. [Forestillinger m. v. i anledn. av foranstående forslag fra: 1. St. Olavs forbunds centralstyre, Norske kvinners katolske forbund m. fl.,   S.tid. 399 — 2. Det norske studentersamfund og 3. Bergens menighetsråd,   S.tid. 909 — 4—6. Molde, Øyestad og Tingvoll menighetsråd,   1023  1081  2568  2774

Se saker fra samme tema: