Ang. den konstitusjonelle side ved Grønlandssaken,

Tema: Grønland. (Storting 1933)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Ang. den konstitusjonelle side ved Grønlandssaken,   innst. O. XXX,   O.tid. 944—53. [Ang. spørsm. om inhabilitet for medl. av den fratrådte regj.,   O.tid. 951.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: