Om ekserserplassforholdene i 3dje divisjon

Tema: Hæren. (Storting 1933)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ekserserplassforholdene i 3dje divisjon   (jfr. st. prp. nr. 6 side 77),   innst. S. nr. 112,   S.tid. 1760—71 — saken tilbakesendt regj.

Se saker fra samme tema: