Om ordning av og landsplan for kringkastingen i Norge,

Tema: Kringkasting. (Storting 1930)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ordning av og landsplan for kringkastingen i Norge,   st. prp. nr. 70, innst. om ikke-beh.   S. nr. 139,   bif. 1817. [Forestilling fra Arbeidernes radioklubb,   S.tid. 2078.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: