Om ny forsvarsordning [forsåvidt angår marinen og kystartilleriet],

Tema: Marinen. (Storting 1933)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om ny forsvarsordning [forsåvidt angår marinen og kystartilleriet],   st. prp. nr. 6 side 171,   innst. S. nr. 2 side 135,   414-53  458-61  499 [Ang. kystbefestningenes innordning i sjøforsvaret, se   innst. s. 195—216 — henstilling til Forsvarsdept. vedr. kystartilleriets representasjon i admiralstaben m. v.,   S.tid. 420 — anmodn. til regj. om en nærmere utredning ang. visse deler av organisasjonen,   499.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: