Bev. av dyrtidstillegg til visse pensjonister og barnetillegg til visse off. tjenestemenn, kap. 1003,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. av dyrtidstillegg til visse pensjonister og barnetillegg til visse off. tjenestemenn, kap. 1003,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: