Om nedregulering av lønningene for visse off. tjenestemenn — adgang til å tiltre lønnsavtalene av 1933 — forandring i lønnsregulativene for off. tjenestemenn,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om nedregulering av lønningene for visse off. tjenestemenn — adgang til å tiltre lønnsavtalene av 1933 — forandring i lønnsregulativene for off. tjenestemenn,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: