Søknad om antesiperte alderstillegg fra: 1. Faglærer Thorleif Høilund,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

Søknad om antesiperte alderstillegg fra: 1. Faglærer Thorleif Høilund,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: