Søknad om lønnstillegg fra: 1. Statsskogfunksjonærenes forening og Fylkesskogfunksjonærenes forening,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

Søknad om lønnstillegg fra: 1. Statsskogfunksjonærenes forening og Fylkesskogfunksjonærenes forening,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: