Forespørsel fra repr. Samuelsen ang. de pågående forh. vedr. lønns- og tjenesteforhold ved statens medisinale anstalter,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Forespørsel fra repr. Samuelsen ang. de pågående forh. vedr. lønns- og tjenesteforhold ved statens medisinale anstalter,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: