Søknad fra besetningene på oppsynsskipene «Michael Sars» og «Star X» om etterbetaling for oppsynstjeneste,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Søknad fra besetningene på oppsynsskipene «Michael Sars» og «Star X» om etterbetaling for oppsynstjeneste,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: