Klage fra vaktmester M. Mjelde, Veterinærinstituttet, over fratakelse av en stillingen formentlig tilliggende biinntekt,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Klage fra vaktmester M. Mjelde, Veterinærinstituttet, over fratakelse av en stillingen formentlig tilliggende biinntekt,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: