Ang. avskjed med redusert lønn for offiserskullet 1923,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Ang. avskjed med redusert lønn for offiserskullet 1923,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: