Om forlengelse av midlertidig lov om forbud mot å bære uniform m. v.,

Tema: Politivesen. (Storting 1935)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meddelelser

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om forlengelse av midlertidig lov om forbud mot å bære uniform m. v.,   ot. prp. nr. 37,   innst. O. nr. 44,   O.tid. 323,   besl. O. nr. 63,   L.tid. 66,   sanksjon O.tid. 571,   lov av 24. mai 1935, lovheftet side 49. [Lov om hoteller, andre herberger og bevertninger, se Turistvesen.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: