Bev. til yrkesskoler for håndverk og industri og til kommunale yrkesskoler: For 1945—46,

Tema: Teknisk skolevesen, ingeniører. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til yrkesskoler for håndverk og industri og til kommunale yrkesskoler: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 283—84,   bsj.innst. S. nr. 35,   S.tid. 731—32 [Bev. til: statens yrkesskoler for håndverk og industri, tilskott til kommunale yrkesskoler for håndverk og industri, lærlingeskoler, fag- og forskoler, ekstraordinær yrkesopplæring, ymse, inntekter.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 283—84,   bsj.innst. S. nr. 335,   S.tid. 1649—51.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: