Bev. til Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket: For 1945—46,

Tema: Universitetene. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til Universitetet i Oslo, Universitetsbiblioteket: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 221,   bsj.innst. S. nr. 19,   S.tid. 753—57 [Omfatter også bev. til midlertidig studenterleir og til utviding av Universitetsbiblioteket.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 221,   bsj.innst. S. nr. 317,   S.tid. 1741—43.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: