Inntekt og utgift vedk. Tøyenfondet og Observatoriefondet: For 1945—46,

Tema: Universitetene. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Inntekt og utgift vedk. Tøyenfondet og Observatoriefondet: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 3053—54,   bsj.innst. S. nr. 229,   S.tid. 685— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 3053—54,   bsj.innst. S. nr. 528,   1733  1805

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: