Bev. til det norske institutt for kosmisk fysikk: For 1945—46,

Tema: Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til det norske institutt for kosmisk fysikk: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 227,   bsj.innst. S. nr. 24 b,   S.tid. 642— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 227,   bsj.innst. S. nr. 323,   S.tid. 1651.

Se saker fra samme tema:

  • Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (1945/46-1954)

Se saker fra relaterte tema: