Bev. til andre vitenskapelige, litterære og kulturelle formål: For 1945—46,

Tema: Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til andre vitenskapelige, litterære og kulturelle formål: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 229,   bsj.innst. S. nr. 25 b,   S.tid. 768—74 [Bev. av tilskott til: vitenskapsakademier (selskaper) m. fl., Norsk folkemuseum, samt en rekke by- og bygdemuseer (samlinger), Teknisk Museum, Norsk Sjøfartsmuseum, Eidsvollsbygningen, Haraldstøtten, Fridtjofsparken, Håkonshallen, foreningen til norske fortidsminnesmerkers bevaring, m. m., vitenskapelige tidsskrifter samt bidrag til en rekke enkeltpersoner.]— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 229,   bsj.innst. S. nr. 325,   S.tid. 1658—62.

Se saker fra samme tema:

  • Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (1945/46-1954)

Se saker fra relaterte tema: