Bev. av tilskott til folkeakademier og studiearbeid, for 1945—46,

Tema: Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. av tilskott til folkeakademier og studiearbeid, for 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 231,   bsj.innst. S. nr. 27,   S.tid. 671.

Se saker fra samme tema:

  • Vitenskap, kunst, litterære og kulturelle formål. (1945/46-1954)

Se saker fra relaterte tema: