Bev. til skolekjøkkenundervisningen: For 1945—46,

Tema: Husflid, husholdningsskoler m. v. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til skolekjøkkenundervisningen: For 1945—46, kap. 248 og tillegg nr. 24 til   st. prp. nr. 1, ,   bsj.innst. S. nr. 29 a m. tillegg  [1]  [2],   676  932— for 1946—47, kap. 248,   bsj.innst. S. nr. 329 a,   S.tid. 1643—44.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: