Bev. til yrkesskoler for håndverk og industri og til kommunale yrkesskoler: For 1945—46,

Tema: Håndverk og industri. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til yrkesskoler for håndverk og industri og til kommunale yrkesskoler: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 283—84,   bsj.innst. S. nr. 35,   S.tid. 731—32 og for 1946—47:   st. prp. nr. 2, kap. 283—84,   bsj.innst. S. nr. 335,   S.tid. 1649—51. [Bev. til statens teknologiske institutt, statens håndverks- og kunstindustriskole, Skiensfjorden tek. skole, Hortens tek. skole, Bergskolen på Kongsberg, Oslo, Bergen og Trondheims tek. skoler, Bergen kunsthåndverkskole, Bergen fagskole, Oslo og Stavanger elementær tek. skoler, statstilskott til lærlingeskolene, fag- og forskoler for håndverkere, bedriftsskoler, yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri, stipendier.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: