Om lov om pant for driftskreditt for industrien (forlagspant),

Tema: Håndverk og industri. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om pant for driftskreditt for industrien (forlagspant),   ot. prp. nr. 18,   innst. O. nr. 36,   O.tid. 80—81,   besl. O. nr. 37,   L.tid. 32—33,   sanksjon O.tid. 155,   lov av 2. mars 1946, lovheftet side 10.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: