Fra repr. Løvlien om hvorfor den svenske statsborger Sigvard Forslund er utvist fra Norge,

Tema: Interpellasjoner og spørsmål. (Storting 1949)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Fra repr. Løvlien om hvorfor den svenske statsborger Sigvard Forslund er utvist fra Norge,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: