Om tekniske prøvesendinger for fjernsyn,

Tema: Kringkasting. (Storting 1953)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om tekniske prøvesendinger for fjernsyn,   tillegg 32 til st. prp. nr. 1   og innst. S. nr. 334 for 1952,   S.tid. 133—61.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: