Skrivelse fra repr. Nygaardsvold hvor han meddeler at han har tilskrevet Finansdeptet om at han ikke vil heve æreslønnen kr. 12 000 så lenge han oppebærer stortingsmannsgodtgjørelsen,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Skrivelse fra repr. Nygaardsvold hvor han meddeler at han har tilskrevet Finansdeptet om at han ikke vil heve æreslønnen kr. 12 000 så lenge han oppebærer stortingsmannsgodtgjørelsen,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: