Om reguleringstillegg og krisetillegg til de off. tjenestemenn m. v., og dyrtidstillegg til pensjonister i Statens Pensjonskasse m. v. [samt julegratiale til statsarbeidere og statstjenestemenn],

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om reguleringstillegg og krisetillegg til de off. tjenestemenn m. v., og dyrtidstillegg til pensjonister i Statens Pensjonskasse m. v. [samt julegratiale til statsarbeidere og statstjenestemenn],

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: