Om plikt for enhver næringsdrivende til å meddele opplysninger for en sammenlikning mellom off. og private lønninger,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om plikt for enhver næringsdrivende til å meddele opplysninger for en sammenlikning mellom off. og private lønninger,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: