Skrivelse fra Kvinnelige Telegraf- og Telefonfunksjonærers Landsforening med protest mot et nazigjennomført lønnsregulativ,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Skrivelse fra Kvinnelige Telegraf- og Telefonfunksjonærers Landsforening med protest mot et nazigjennomført lønnsregulativ,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: