Skrivelse fra poståpner Sigfred Dyrbolbotn og poståpner T. Sørensen om lønnsforhold,

Tema: Lønnsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Skrivelse fra poståpner Sigfred Dyrbolbotn og poståpner T. Sørensen om lønnsforhold,

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: