Bev. til meteorologiske institusjoner og til instituttet for kosmisk fysikk: For 1945—46,

Tema: Meteorologiske institusjoner. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

  •   bsj.innst. S. nr. 24 a og b  [1]  [2]
  •   bsj.innst. S. nr. 322 og 323  [1]  [2]

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Bev. til meteorologiske institusjoner og til instituttet for kosmisk fysikk: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 226—27, ,   bsj.innst. S. nr. 24 a og b  [1]  [2],   S.tid. 724— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 226—27, ,   bsj.innst. S. nr. 322 og 323  [1]  [2],   S.tid. 1732—33.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: