Provisorisk anordning av 3. aug. 1945 om endring i landssvikanordningen av 15. des. 1944, se protokollkomitéens

Tema: Rettsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Fra hovedregister:

Provisorisk anordning av 3. aug. 1945 om endring i landssvikanordningen av 15. des. 1944, se protokollkomitéens   innst. O. IV B, side 18. [Krigsforbryterkommisjonen, se Utenrikske anliggender.]