Om lov om straff og økonomisk ansvar for landssvikere (Landssvikloven),

Tema: Rettsvesen. (Storting 1947)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om straff og økonomisk ansvar for landssvikere (Landssvikloven),   ot. prp. nr. 92 for 1945—46,   innst. O. I,   O.tid. 6—64,   besl. O. nr. 8,   L.tid. 2—14,   sanksjon O.tid. 104,   lov av 21. febr. 1947, lovheftet side 1.