Om angrepene på rettsoppgjøret med landssvikerne,

Tema: Rettsvesen. (Storting 1950)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om angrepene på rettsoppgjøret med landssvikerne,   st. meld. nr. 64. Ikke—beh.   innst. S. nr. 232,   S.tid. 2107. [Vedlegg til meld.: Beretning fra Riksadvokaten og brev til det kgl. Justisdept. fra konstituert riksadvokat Ø. Thommessen.]