Om Nortraships Sjømannsfond,

Tema: Sjøfart. (Storting 1948)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om Nortraships Sjømannsfond,   st. prp. nr. 17,   innst. S. nr. 251,   S.tid. 2409—42. [Vedlegg til den kgl. prp.: Innst. om tilblivelse, anvendelse og administrasjon av Nortraships Sjømannsfond, avgitt av den av Handelsdepartementet den 12. sept. 1946 nedsatte komité.]

Se saker fra samme tema: