Løyv. til dauve- og blindeskular m. m.: For 1945—46,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Løyv. til dauve- og blindeskular m. m.: For 1945—46,   st. prp. nr. 1, kap. 260,   bsj.- innst. S. nr. 31,   S.tid. 678— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 260,   bsj.innst. S. nr. 331,   S.tid. 1645—46.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: