Løyv. og tilleggsløyv. til skoleheimer for vanstelte barn: For 1945—46,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Løyv. og tilleggsløyv. til skoleheimer for vanstelte barn: For 1945—46, , kap. 262 og tillegg nr. 24 til   st. prp. nr. 1, ,   bsj.innst. S. nr. 33 m. tillegg  [1]  [2], ,   678-79  932-33,   jfr. bsj.innst. S. II,   S.tid. 1069— for 1946—47,   st. prp. nr. 2, kap. 262,   bsj.innst. S. nr. 333,   S.tid. 1646—48.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: