Om stønad (1945—46) til utdanning for barn og ungdom som har mist forsytarane sine under innsats i frigjøringstiden og for tvangsevakuert ungdom frå krigsherja strok,

Tema: Skole- og undervisningsvesen. (Storting 1945/1946)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om stønad (1945—46) til utdanning for barn og ungdom som har mist forsytarane sine under innsats i frigjøringstiden og for tvangsevakuert ungdom frå krigsherja strok,   st. prp. nr. 3,   jfr. st. prp. nr. 1, kap. 239,   innst. S. nr. 5,   S.tid. 103—04.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: