Om innføring av fjernsyn i Norge,

Tema: Kringkasting og fjernsyn. (Storting 1957)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om innføring av fjernsyn i Norge,   tillegg 6 til st. prp. nr. 1,   tillegg 2 til bsj.-innst. S. nr. 167,   S.tid. 2447—78.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: