Spørretime-spørsmål fra repr. Strømdahl om revisjon av reglene om offentlige tjenestemenns skyssog kostgodtgjørelse,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Spørretime-spørsmål fra repr. Strømdahl om revisjon av reglene om offentlige tjenestemenns skyssog kostgodtgjørelse,   S.tid. 2052.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: