Om lønnsregulering for landpostbud,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lønnsregulering for landpostbud,   st. prp. nr. 143. Ikke-beh.   S.tid. 3116. [Vedlegg til den kgl. prp.: Innstilling fra komitéen til behandling av landpostbudenes lønns- og arbeidsvilkår.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: