Om politiets lønnsforhold,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om politiets lønnsforhold,   tillegg 5 til st. prp. nr. 1,   tillegg til bsj.-innst. S. nr. 50,   S.tid. 2253—57.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: