Om prolongasjon av den midlertidige lønnsordning for statslosene og om tilleggsbevilgning for Losvesenet for terminen 1955—56,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om prolongasjon av den midlertidige lønnsordning for statslosene og om tilleggsbevilgning for Losvesenet for terminen 1955—56,   st. prp. nr. 127,   innst. S. nr. 273,   S.tid. 3296.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: