Om tilleggsbevilgning av lønn til offentlige tjenestemenn som følge av endringer i antesiperingsordningen m. v.,

Tema: Lønnsspørsmål. (Storting 1955)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om tilleggsbevilgning av lønn til offentlige tjenestemenn som følge av endringer i antesiperingsordningen m. v.,   tillegg 7 til st. prp. nr. 1,   tillegg til bsj.-innst. S. nr. 168,   S.tid. 1751.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: