Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarslova),

Tema: Motorvogner, trafikk. (Storting 1960/1961)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om erstatning for skade voldt av motorkjøretøy (bilansvarslova),   ot. prp. nr. 24 (1959—60),   innst. O. II,   O.tid. 251—67,   besl. O. nr. 44,   L.tid. 78— 80,   lov ov 3. februar 1961, lovheftet side 36.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: