Om valg av medlemmer til Rådet for Norsk Utviklingshjelp,

Tema: Utviklingshjelp og fredskorps. (Storting 1965/1966)

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om valg av medlemmer til Rådet for Norsk Utviklingshjelp,   innst. S. 265,   S.tid. 3576.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: