Om lov om sanering av tettbygde strøk,

Tema: Boligbygging og bygningsvesen. (Storting 1966/1967)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om lov om sanering av tettbygde strøk,   ot. prp. 32 for 1965—66,   innst. O. XII,   O.tid. 202—26,   besl. O. 40,   L.tid. 37—45.   Lov av 28. april 1967. Lovheftet side 35. [Forslag fra repr. Torild Skard om en henstilling til Regj. om å få utredet statlige støtteordninger til kommunene ved sanering — sendt Regj.]

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: