Søknad fra Unni Diesen Sundström, Nyköping, Sverige, om billighetserstatning,

Tema: Erstatning og ettergivelse. (Storting 1964/1965)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Søknad fra Unni Diesen Sundström, Nyköping, Sverige, om billighetserstatning,   st. prp. 95, sak nr. 12 for 1963-64,   innst. S. 79,   S.tid. 1712—16.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: