Om organisering av Forsvarskommandoer i Nord-Norge og i Sør-Norge. Etablering av Divisjonskommando i Nord-Norge,

Tema: Forsvaret. (Storting 1969/1970)

Publikasjoner tilhørende saken: Kongelige Proposisjoner og Meldinger

Publikasjoner tilhørende saken: Innstillinger og Beslutninger

Publikasjoner tilhørende saken: Stortingstidende

Fra hovedregister:

Om organisering av Forsvarskommandoer i Nord-Norge og i Sør-Norge. Etablering av Divisjonskommando i Nord-Norge,   st. prp. 92,   innst. S. 286,   S.tid. 3604—08.

Se saker fra samme tema:

Se saker fra relaterte tema: